Polityka prywatności serwisu www.OdZeraDoManagera.pl


Angelika Śniegocka i Sławomir Śniegocki zwani dalej Właścicielami Serwisu www.OdZeraDoManagera.pl, (w skrócie WS) zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów należących do WS obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie:

http://odzeradomanagera.pl/pp/polityka_prywatnosci.html 

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę WS:

WS nigdy i pod żadnym pozorem nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów lub użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisów, nie prenumeruj newsletterów oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych w Internecie przez WS.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do WS możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy podania jedynie tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych publikacji

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych publikacji należących do WS wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia oraz adresu e-mail. Dane te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.  Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi informacje, a imię pozwala WS zwracać się w korespondencji do wszystkich użytkowników po imieniu.

Zamawianie produktów i usług

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez WS wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych osobowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej, obsługę klienta przejmuje strona: www.Platnosci.pl. W tym przypadku jedynie system www.Platnosci.pl zna i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych wpisanych w jego formularzach. Formularze www.Platnosci.pl znajdują się na jego serwerze i są zabezpieczone odpowiednimi technologiami szyfrującymi.

Niezapowiedziane Wiadomości

WS zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości WS rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których dostarczenie zostało opłacona przez klientów WS. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych WS. Informacje komercyjne są sprawdzane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na stronach serwisów należących do WS przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. WS nie ma w związku z tym możliwości zabezpieczenia klientów i użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania niezamawianych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze mogące się znaleźć gościnnie na serwisach należących do WS i dotyczące usług, produktów, serwisów i wydawnictw nieobsługiwanych przez WS nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do WS mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i  publikacjach należących do WS.


Pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności WS możesz zgłaszać na adres:

(powrót na stronę)