Tag Archives: czego wymaga się od pracownika

Kompetencje przyszłości

RozmowaRekrutacyjna.plWspomniani już przeze mnie w poście „Zawody przyszłości” eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w projekcie „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” zwrócili uwagę na coraz większe znaczenie kompetencji miękkich (zwłaszcza społecznych) w procesie pracy. To one decydują o sukcesie wykorzystania kompetencji „twardych”, takich jak specjalistyczna wiedza i umiejętności. Wśród najważniejszych kompetencji przyszłości wymieniono umiejętność funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym, umiejętność pracy w zespole ( i zarządzania nim), kreatywność przedsiębiorczość, zarządzanie wiedzą, kompetencje społeczne a także przekwalifikowalność i mobilność przestrzenną.

Czytaj Dalej…