Tag Archives: przekwalifikowanie

Kiedy ambicja przeszkadza w karierze

Ostatnio moja koleżanka straciła pracę. Firma utraciła zlecenia i jej stanowisko zostało zlikwidowane. Można powiedzieć, że straciła pracę na własne życzenie, ponieważ nie potrafiła zaakceptować zmiany swojej pozycji w firmie z kierownika na szeregowego pracownika, co zostało jej zaproponowane.

Postanowiła odejść i szuka pracy już pół roku. Szukając nowego zajęcia chce utrzymać zarówno dotychczasowe stanowisko jak i dotychczasowy poziom wynagrodzenia. Nawet jeśli otrzymuje jakieś propozycje, to nie spełniają jej oczekiwań co do wynagrodzenia albo tytułu, który jest dla niej wyznacznikiem statusu. W jej poczuciu każde stanowisko poniżej kierownika byłoby oznaką upadku jej kariery. Tkwi więc bez pracy ponosząc tego finansowe konsekwencje nie tylko w imieniu swoim własnym, ale i rodziny. A mówiąc wprost pogrąża się finansowo coraz bardziej.

I to jest przykład na to, kiedy ambicja wyrządza więcej szkody niż pożytku. Kiedy niskie poczucie własnej wartości (a nie wbrew pozorom wysokie) bierze górę. Czytaj Dalej…