11 przykazanie: Nie faworyzuj!

Z wielu rozmów, jakie odbyłam z pracownikami jednoznacznie wynika, że szefowie są na świeczniku bardziej niż wydaje im się, że są. Pracownicy są niezwykle wrażliwi na wszelkie przejawy nierównego traktowania członków zespołu i rozpoznają najmniejsze przejawy faworyzowania. A faworyzowanie może przejawiać się na różne sposoby: wychodzenie na przerwę ciągle w towarzystwie tej samej osoby, pytanie o radę tego samego pracownika, przydzielanie mu dodatkowych zadań, darzenie większą sympatią osób, które zawsze się z Tobą zgadzają. Trzeba jasno powiedzieć, że zadanie równego traktowania wszystkich jest zadaniem trudnym, zwłaszcza gdy zespół liczy kilkanaście…

Czytaj więcej