Tag Archives: przyszłość na rynku pracy

10 trendów na rynku pracy

We wpisie Kariera pokolenia Y pisałam, że kariera naszych rodziców była inna niż nasza, bo zmieniły się panujące na rynku pracy zasady.

Jakie zmiany na rynku pracy jeszcze przed nami?

1. pozioma ścieżka kariery

Drabiny kariery stają się coraz krótsze i jest na nich coraz bardziej tłoczno. Ale kariera coraz rzadziej będzie kojarzyć się z awansem pionowym. Coraz częściej zmiana stanowiska pracy związana będzie z przydzieleniem nowych zadań i większej odpowiedzialności. A podwyżka z tytułu takiego awansu będzie mniejsza niż się spodziewasz. 

2. więcej odpowiedzialności na niższym szczeblu zarządzania

Odchudzenie struktur managerskich w firmach skutkuje przekazaniem większej odpowiedzialności pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska. Obserwuje się zmniejszenie kontroli na rzecz wzięcia większej odpowiedzialności za swoją pracę. Można powiedzieć, że następuje dowartościowanie stanowisk nie-menadżerskich.

3. spłaszczenie siatki płac

Zarobki prezesów dużych firm, ustawy kominowe itp. ciągle wzbudzają emocje u “przeciętnych” pracowników. Ale dystans pomiędzy płacą na najniższym a najwyższym szczeblem zarządzania coraz bardziej się zmniejsza. Kolejne kryzysy gospodarcze, płaskie struktury organizacyjne i mniejsza ilość stanowisk kierowniczych a także globalizacja odciska swoje piętno także na strukturze płac. Czytaj Dalej…