Pomyłka rekrutacyjna to dla managera problem

Fluktuacja nowozatrudnionych pracowników to duży problem dla pracodawcy. Każdy nowy pracownik jest inwestycją firmy i osiąga punkt zwrotu dopiero po jakimś czasie. Jeśli pracownik odchodzi krótko po wdrożeniu do pracy albo jeszcze w trakcie szkolenia przygotowującego, dla pracodawcy oznacza to źle zainwestowane pieniądze i stratę czasu. Psychologowie pracy mówią o syndromie 6 miesięcy. To właśnie w pierwszych 6 miesiącach pracy najwięcej pracowników podejmuje decyzję o rozstaniu się z firmą. Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych, którzy dopiero szukają swojego miejsca na rynku pracy. Są na etapie poszukiwania pracy idealnej i szybko…

Czytaj więcej