Branże z przyszłością

Marcin pyta:  W jakiej branży najlepiej zaprezentować swoje zdolności organizacyjne potencjalnym poważnym, pracodawcom?  Bardzo dobre pytanie, bo planując rozwój swojej kariery warto te plany oprzeć na solidnych fundamentach czyli prognozach rozwoju gospodarki europejskiej. W ciągu najbliższych lat czeka nas gruntowna przebudowa rynku pracy. Z systemu opartego głównie na pracy fizycznej wchodzimy w system oparty na wiedzy.

Czytaj więcej

Zawody przyszłości

Eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w projekcie „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” oszacowali kierunki rozwój rynku pracy na przestrzeni najbliższych 10-20 lat. Najtrudniejsza do przewidzenia trendów jest branża IT, gdyż występują tam dość szybkie i rewolucyjne zmiany. Na podstawie bieżących problemów, z jakimi borykają się użytkownicy komputerów i Internetu, można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, że nastąpi jeszcze większa specjalizacja i oddzielenie twórcy rozwiązań od dostawcy usług. Wydaje się to być naturalną konsekwencją specjalizacji postępującej w każdym zawodzie, gdyż innych kompetencji oczekuje się od projektanta (przede wszystkim kreatywności) a innych od…

Czytaj więcej
%d bloggers like this: