Tag Archives: poszukiwane zawody

Branże z przyszłością

Marcin pyta:

 W jakiej branży najlepiej zaprezentować swoje zdolności organizacyjne potencjalnym poważnym, pracodawcom?

 Bardzo dobre pytanie, bo planując rozwój swojej kariery warto te plany oprzeć na solidnych fundamentach czyli prognozach rozwoju gospodarki europejskiej. W ciągu najbliższych lat czeka nas gruntowna przebudowa rynku pracy. Z systemu opartego głównie na pracy fizycznej wchodzimy w system oparty na wiedzy.

Czytaj Dalej…

Zawody przyszłości

Eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w projekcie „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” oszacowali kierunki rozwój rynku pracy na przestrzeni najbliższych 10-20 lat. Najtrudniejsza do przewidzenia trendów jest branża IT, gdyż występują tam dość szybkie i rewolucyjne zmiany. Na podstawie bieżących … Czytaj Dalej…