Najlepszy styl zarządzania

Stawiający pierwsze kroki managerowie szukają u mnie często odpowiedzi na pytanie jaki styl zarządzania obrać. Ci doświadczeni nie pytają, bo już wiedzą, że najlepszy styl zarządzania to zarządzanie sytuacyjne czyli adekwatne do sytuacji. Chcąc odpowiedzieć na pytanie „Jaki jest najlepszy styl zarządzania” należałoby od razu zapytać dla kogo i w jakiej sytuacji? Teorii na temat stylów zarządzania jest tyle ilu naukowców badających ten temat. Jeśli rozpatrujemy styl zarządzania pod kątem podejmowania decyzji i włączania w to innych, to będziemy mówić o stylu:

Czytaj więcej