Zarządzanie zespołem

Pomyłka rekrutacyjna to dla managera problem

Fluktuacja nowozatrudnionych pracowników to duży problem dla pracodawcy. Każdy nowy pracownik jest inwestycją firmy i osiąga punkt zwrotu dopiero po jakimś czasie. Jeśli pracownik odchodzi krótko po wdrożeniu do pracy albo jeszcze w trakcie szkolenia przygotowującego, dla pracodawcy oznacza to … Czytaj Dalej…

Choroba początkujących managerów – RANKING

Gdybyś miał – z własnego doświadczenia jako managera lub z obserwacji swoich przełożonych – wskazać najczęściej występującą chorobę początkujących managerów, to jakby się ona nazywała? Ja mam swój typ: złudzenie, że wszystko zależy ode mnie i … przepracowanie wynikające z nieodpartej potrzeby … Czytaj Dalej…

Rozdawaj kanapki-:)

W teorii zarządzania mówi się o kanapce motywacyjnej, czyli przeplatania feedbacku pozytywnego negatywnym (co ważne – nie odwrotnie!). Nasz mózg lepiej pamięta informacje negatywne niż pozytywne, co oznacza, że tych pozytywnych należy dostarczyć więcej, aby były zapamiętane. Jeśli przekażesz pracownikowi … Czytaj Dalej…